Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

I brytningstider – den andra boken om Jesus lärjungar

Beställ

Ur förordet:

Många böcker har skrivits om vad Jesus gjorde och lärde. Aposteln Johannes skriver i sin epilog: "Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig, tror jag inte hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas."

Av det som skrivits i evangelierna har författarna med all rätt koncentrerat sig på Jesus och hans person, vad han gjorde och lärde. Evangelierna innehåller inte några naturbeskrivningar, mycket litet om platserna Jesus besökte, och nästan ingenting om den tidens kultur eller historia. Om lärjungarnas karaktärer och personligheter finns det endast små detaljer här och var.

I en serie dramadokumentärer i skönlitterär form, av vilka denna är den andra, om de blivande lärjungarnas uppväxt och begåvning, utbildning och framtidsdrömmar görs ett försök att fylla ut dessa luckor som av naturliga skäl inte kunde tas med i evangelierna. Omfånget skulle då blivit alldeles för stort och koncentrationen kring Jesus skulle ha gått förlorad. Men en fråga som bibelläsaren ställs inför är vad det var i dessa personers erfarenhet, karaktär och personlighet som gjorde att de blev utvalda av Jesus.

Vidare kan det vara av intresse för den som läser evangelierna att veta mer om den historiska, politiska och kulturella bakgrunden till händelserna som utspelades vid den tid då Gud var människa och gick på jorden. Även en beskrivning av landskapet och de platser som lärjungarna besökte under sin uppväxt och senare i vandringarna tillsammans med Jesus kan vara av stor betydelse för att förstå helhetsbilden. (Ur förordet) Pastor Hur var livet för Jesu lärjungar innan de började vandringen med sin Mästare? Här ger oss evangelierna inte några direkta upplysningar, men den historiska forskningen ger en bild av det dagliga livet för människor vid den tiden.

Recension:

Författaren, missionären, förkunnaren och konstnären – för att bara nämna några av de många epiteter som Nils Ibstedt är begåvad med – har nu kommit ut med den andra delan av Jesu lärjungars liv i romanform.

Nils Ibstedt har en oerhörd kunskap och man imponeras av den bredd på insikt och research han tillämpar i förening med sin förmåga att med fantasi låta de faktiska och historiska händelserna få gestalt och landa i romanens form – helt trovärdigt.

Nils Ibstedt samlade produktion kan dessutom användas som nödvändig uppslagslitteratur som berika förkunnare i sitt värv och sökande efter bibliska och historiska detaljer. Ett antal studiecirklar i landet har ägnat hans böcker stor uppmärksamhet.

Missionär Roland Nelsson f d direktor för Erikshjälpen

 

Beställ

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org