Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

De tre korsens budskap

Vår kyrka har en logotyp med tre kors. Vi ser den på skylten utanför Pingstkyrkan. Cirkeln runt korsen symboliserar hela världen. Kristi kors i mitten delar världen i två delar: dem som tror och dem som icke tror på Jesus som Världens frälsare  (1 Joh 4:14). Den obotfärdige och den botfärdige förbrytaren är exempel på denna uppdelning av troende och icke troende.

Frälst eller förlorad? En del ställer frågor om detta med frälsning. Är det så svart och vitt? Antingen går man förlorad eller så är man frälst. Kan man verkligen säga att man är frälst här och nu? Ja, Bibeln säger det:

–”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” (Ef 2:8). Han har frälst oss.. (Kol 1:13). Om att gå förlorad: –”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?” (Matt 16:26a) ” –”Den som tror på honom skall inte gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16b)

Tre steg till frälsning: Guds ord säger oss att världen behöver en Frälsare. Vi kan inte frälsa oss själva. Men hur kan man bli säker på att man är frälst och hur får man frälsningsvisshet? Vi ska nu se på skillnaden mellan personerna på de tre korsen: Vi har Frälsaren i mitten, och en som går förlorad och en som upplever frälsning. Det finns tre steg till frälsning:

Steg 1. Den botfärdige förbrytaren erkände sanningen om sig själv

Den botfärdige tillrättavisade den andre när han smädade och begabbade Jesus: –”Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat.”

Det första steget till frälsning är att erkänna sanningen om sig själv – att man är en syndare. ”Vi får vad vi förtjänar”, sade den botfärdige. Ofta har vi väldigt svårt för att erkänna att vi har fel, att vi har begått synder och misstag. Vi vill hellre rättfärdiga oss själva, som farisén i templet som stod långt fram och räknade upp hur förträfflig han var till motsats mot honom (tullindrivaren) som stod längst ner och bad: ”Gud, var nådig mot mig, syndare.”

Ordet säger:  ”Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 5:8-9). Detta att ödmjuka sig och erkänna sanningen om sig själv och behovet av förlåtelse och frälsning är ”den trånga porten” som vi måste gå igenom för att uppleva livets väg, frälsning och befrielse. Den botfärdige rövaren insåg att det var hans syndiga liv som var orsaken till att han hängde där på korset. Han erkände det öppet för alla som stod där runtomkring.

 

Steg 2.  Han erkände att Jesus var rättfärdig och syndfri

Men om Jesus sade han: – ”Men han har inte gjort något ont” (Luk 23:40-41).

Den botfärdige gav ett erkännande till Jesus om att han var syndfri. Detta är en viktig hörnsten i vår tro. Om Jesus vore en syndare liksom vi, kunde han inte frälsa världen. Bibeln säger oss att Jesus som Världens Frälsare själv var utan synd. Det finns många bibelord om detta. Jesus sade: ”Vem av er kan överbevisa mig om någon synd?” – ”Ni vet,” skriver Johannes, ”att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom (1 Joh 3:5). Johannes döparen ropade ut sitt budskap: ”Se, Guds lamm som borttager världens synd!”

Till och med Judas slängde tillbaka silvermynten med orden: ”Jag har förrått oskyldigt blod.” Pilatus fru varnade Pilatus: ”Befatta dig inte med denne rättfärdige man, jag har lidigt mycket i drömmen för hans skull.” Pilatus själv bedyrade tre gånger att ”denne man har inte gjort något som förtjänar döden”. Varför dog då Jesus? Det kan sammanfattas i aposteln Petrus ord: ”Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud (1 Petr 3:18). Båda förbrytarna hade varit med om rannsakningen. Båda hade säkert hört hur Pilatus grillade Jesus: ”Är du judarnas kung? Vad har du gjort?” Jesus svarade:

– ”Mitt rike är inte av denna världen... Ja, jag är en kung... för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit i världen. Var och en som är av sanningen lyssnar  till min röst” (Joh 18:36, 37). Den botfärdige lyssnade till sanningen, den andre lyssnade inte alls. Det är det som gör skillnaden. Den som lyssnar och tar emot sanningen om sig själv – att jag är en syndare – och om Jesus, att han är den helige och syndfrie, som är sänd för vår frälsning, kan komma till tro och bli frälst.

Steg 3: Den botfärdige bad till Jesus

Men det räcker inte att erkänna sanningen om sig själv och om att Jesus är Världens Frälsare. Man måste ta ett steg till och den botfärdige gjorde det. Han bad en bön till Jesus:

”Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike!”

Jesus svarade: ”Sannerligen säger jag dig: Idag skall du vara med mig i paradiset.”

Den botfärdige bad om en tanke – och fick ett paradis, redan samma dag. Paulus anvisar vägen till frälsning och frälsningsvisshet och skriver: ”Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst.”

Detta med munnens bekännelse är viktigt. Det är då man övergår ”från mörkret till ljuset och från Satans makt och till Gud” (Apg 26:18). Det är inte i första hand bekännelsen inför människor som är viktig, utan inför Gud. En enkel bön till Jesus räcker. Den botfärdige gjorde denna bekännelse och bad till Jesus mitt bland alla dem som hånade och begabbade. Han gick mot strömmen och vågade öppet visa att han trodde på Jesus och hans rike. Han kunde inte ens knäppa sina händer, han kunde aldrig bli döpt, men han blev frälst därför att Jesus svarade på hans nödrop. Frälsningen kommer från honom och han missar inte någon som av sitt hjärta ber till honom om frälsning. ”...och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut” (Joh 6: 37).

Jesu seger är vår seger: Vad hände sen? Jesus sa: ”I dag!” Jesus utropade: ”Det är fullbordat”. Därefter dog han, före båda de andra. Hans försonaregärning var fullbordad efter sex timmar. Förlåten till det allra heligaste rämnade uppifrån och ned. En ny och levande väg öppnades till det allra heligaste (Hebr 10:20) – till paradiset – till himlen. Jesus har segrat på Golgata och tagit bort allt som var emot oss: synden (ger oss förlåtelse), straffet (tog vårt straff), döden (uppstod från de döda).

Efter sin död  gick Jesus i Anden ned som segerfurste till dödsriket, Hades. (1 Petr 3:19). Det var uppdelat i två avdelningar, en var för de ogudaktiga. Men där fanns också en avdelning för dem som dött i tron på den kommande Frälsaren och Försonaren. De var vid Abrahams sida.  Dessa troende från det Gamla förbundet blev då befriade från dödsriket enligt ordet: – ”för att Jesus genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom fruktan för döden varit slavar hela sitt liv” (Hebr 2:14).

Vilken fantastisk upplevelse det måste ha varit för den botfärdige, när änglarna förde hans själ till paradiset och där blev välkomnad av Jesus! Det är inte svårt att bli frälst. En enkel bön till Jesus och du får livets största gåva.

 

Kunde den botfärdige förbrytaren bli frälst, kan du bli frälst. 

 

Att bli frälst är som att komma hem!

JESUS ÄLSKAR OSS! VILKET BUDSKAP! VILKEN GLÄDJE!

Jesus finns och han hör våra böner! Han har frälst oss och givit oss evigt liv!

Låt oss vara frimodiga i vår bekännelse av Jesus inför en värld som hånar och inte förstår. För att stärka din tro vill jag berätta något som hände mig när jag var barn. (Änglasynen )

 

www.nils-ibstedt.com

 

Nils Ibstedt

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org