Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Ett av Bibelns mäktigaste budskap

"Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." Upp 1:18.

Segerfursten från Golgata!

Aposteln Johannes fick se den förhärligade Kristus i en syn. Han såg inte endast den uppståndne Jesus – förhärligad, utan fick även samtidigt ett underbart budskap som har fått namn om sig att vara "Bibelns mäktigaste budskap". Endast Jesus – segerfursten från Golgata kunde uttala de orden: "Jag var död, men se jag lever i evigheters evigheter!" Jes 40:28. Den som uttalade de segerorden är en evig Gud. Jesus citerade Jesaja: "Jag är den förste, och den siste, och förutom mig finns ingen Gud." Jes 44:6.

Jag var död!

Varför dog Jesus? Och hur kunde Gud dö? Hur kunde han som är "Den förste och den siste" (Alfa och Omega) dö? Hur kan den som är allsmäktig dö? Det finns somliga som velat göra gällande att Jesus inte var Gud i dess egentliga bemärkelse just därför att han dog. Vad sade Jesus själv om sin död?: "Ingen tager mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har rmakt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka." Joh 10:18. Endast den som är allsmäktig kan säga detta.

Jesus dog för vår skull

Jesu död måste ses som ett led i hans mänskliga utblottelse för vår skull: "Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit en människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors." Fil 2:6-7.

Han är jämställd med Fadern, men utblottade sig själv och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss, och slutligen gav han sitt liv till lösen för oss. Döden var den yttersta utblottelsen, men den var nödvändig för att han i vårt ställe skulle kunna försona synden, ty syndens lön är döden. Petrus skriver: "Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud." 1 Petr 3:18.

Jesus hade aldrig behövt att dö för egen skull, han dog för vår skull därför att syndens lön är döden. När Jesus var på förklaringsberget kunde han ha gått direkt därifrån till himlen. Men istället talade han med Mose och Elia om "hans uttåg ur världen (bortgång) som han skulle fullborda i Jerusalem", – om hans försoningsdöd på korset. Det var för vår skull han måste smaka döden.

Jesus upprättar oss från syndafallets alla följder

Johannes skriver: "Ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna och att någon synd inte finns i honom... Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk." 1 Joh 3:5,8. Jesus har kommit för att utplåna djävulens verk och upprätta oss från syndafallets alla följder: Han krossar satans makt, utplånar synden, tar bort domen och straffet för synden och besegrar slutligen även döden och ger oss evigt liv.

"Någon synd finns inte i honom." Eftersom Jesus själv var utan synd kunde han besegra satan och utplåna hans verk. Jesus föddes helig, han kom till jorden genom den helige Ande. Matteus skriver: "Maria... var havande genom helig Ande." – "Barnet i henne har blivit till genom helig Ande." Matt 1:18, 20. Lukas skriver: "Ängeln Gabriel: "Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son." Luk 1:35. Till det yttre kom Jesus i den syndfria ställning som Adam hade före fallet, till det inre fanns "hela gudomens fullhet i honom". Kol 1:19.

Jesus tog vår dom på sig!

Det var inte av tvång utan av fri vilja som Jesu utgav sitt liv i döden: Ingen tog hans liv – "han utgav sitt liv i döden". (Jes 53:12). Han kunde ha kallat på legioner av änglar till sin hjälp och räddat sig undan bödlarna (Matt 26:53). Av kärlek till oss och för att rädda oss stod han istället tyst och till synes försvarslös inför alla anklagelser. Han tog allt på sig, ty han stod där i vårt ställe – "som ett lamm som förs bort till att slaktas". Jes 53:7.

Jag har nycklarna till döden och dödsriket!

Jesus gick som segrare ned i dödsriket – "Jag har nycklarna till döden och dödsriket." När Jesus blev dödad till köttet så berörde inte det hans eviga ande. Jesus var utan synd och därför kunde inte döden behålla honom. Apg 2:24. Levandegjord till anden gick han efter sin kroppsliga död ned i dödsriket och proklamerade där sin seger. "Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse." 1 Pet 3:18-19; 4:6.

Fram till korset hade Satan makten över alla Adams fallna barn

Men när Jesus, bildligt talat, trampade på ormens huvud, då tog han nycklarna – makten – från både döden och dödsriket. Det är inte längre djävulen som har makten i dödsriket, det är Jesus som nu har nycklarna i sin hand. Jesus kastade ut Satan i enlighet med det ord han själv profeterade före korset: "Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas (kastas ut)." Joh 12:31.

Abraham, de troendes fader, fick löftet: "Din säd (avkomma) skall inta sina fienders portar. Och i din säd skall alla folk på jorden välsigna sig.. (1 Mos 22:17b-18a). Paulus skriver: "Men n u gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det heter inte: "och åt dina avkomlingar", som om det gällde många, utan det talas om en enda: och åt din avkomma, och det är Kristus. Gal 3:16.

Jesus refererade till löftet Abraham fick när han sade: "Och på denna klippa (Kristus) skall jag bygga min församling, och dödsrikets (gr Hades) portar skall aldrig få makt över den." Matt 16:18. Jesus sade till Petrus: "Jag skall ge dig himmelrikets nycklar." Jesus har nycklarna till döden och dödsriket och han har även öppnat pärle-porten till Paradiset. Petrus (och församlingen) har fått himmelrikets nycklar, för att genom evangelium lösa själar från syndens och dödens makt – för alla dem som lyssnar och tror, men till dom för dem som inte tror evangelium.

Jesus kom som en befriare till dödsriket

Som en segerfurste gick Jesus ned i dödsriket och släppte alla dem fria som hitintills varit under djävulens våld i dödsriket. Jesus öppnade porten till den avdelning i dödsriket där alla GT:s heliga var samlade vid Abrahams sida och lät dem komma ut ur sitt fängelse för att i sällskap med honom få tåga in i Paradisets värld i himlen. "Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv." Hebr 2:14-15. Jesaja profeterade om Jesus: "Han skall för alltid göra döden om intet." Jes 25:8a. Men den andra porten i dödsriket, där de ogudaktiga förvaras, lät han vara stängd. På den yttersta domens dag skall han öppna den porten också, då de människorna skall uppstå, men då till dom.

Till den botfärdige rövaren sade Jesus: "I dag skall du vara med mig i Paradiset." Redan samma dag som Jesus utropade segern på korset med orden: "Det är fullbordat", öppnade han "en ny och levande väg" till det himmelska Paradiset. Rövaren som mottog frälsning, behövde aldrig gå ned till dödsriket, utan kunde gå direkt till Paradiset, där Jesus välkomnade honom.

Se, jag lever i evigheters evighet

Det eviga livets gåva

Jesus säger flera gånger: "Den som tror på mig har evigt liv." När Jesus talar om evigt liv är det inte en fråga om en evig existens utan om ett evigt liv i härlighet och glädje. Detta löfte om evigt liv är den största gåva som vi kan få mottaga på jorden. Inget är större än detta, varken rikedom, eller ett ärat namn, upphöjelse och framgång i livet, allt detta kan inte på något sätt mätas mot detta att få det eviga livet som Jesus erbjuder. (Om jag ägde allt, men...)

Jesus drar alla till sig genom evangelium

"Och när jag blir upphöjd från jorden (på korset), skall jag dra alla till mig." Joh 12:32. Det eviga livets gåva erbjuds alla människor genom evangelium: "Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium." 2 Tim 1:10. Att ta emot denna gåva är livets absolut viktigaste händelse. Det är inget tomt löfte. Han som "lever i evigheters evigheter" lovade alla som tror:

"Jag lever, ni skall också leva!"

"Sannerligen , jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet." Joh 5:24.

"Ty detta är min Faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen." Joh 6:40. www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org